CC30 logo

CC-30, een bijzondere vereniging!

Volgens bewaard gebleven vergeelde statuten is Contact Centrum 30, onder de naam CC30 en gevestigd in Ede, opgericht op 1 mei 1968. In dat jaar kwamen een aantal mannen uit de gemeente Ede – werkzaam als zelfstandige, of vrije beroeper, of in loondienst bijeen om als gesloten gemeenschap een vereniging op te richten met als doel:

 • Het bevorderen van het geestelijke en sociale contact van haar leden
 • Het behartigen van het gemeenschappelijke belang van haar leden
 • Organisatorische basis zijn van door haar leden gewenste activiteiten
 • Het verdiepen van visie van leden op maatschappelijke verhoudingen
 • Leden konden na goedkeuring van de vergadering door het bestuur worden aangenomen. Het moesten mannelijke personen zijn die in de gemeente Ede representatief geacht werden. Wat betreft het getal 30, dit was het maximaal aantal leden van de vereniging. De vereniging komt sinds de oprichting tweemaal per maand in een ledenvergadering bijeen op de locatie “Buitenzorg”. Uitgezonderd de zomermaanden, van medio juni tot medio september.

  Nog steeds is de derde dinsdag van september de eerste avond van een nieuw seizoen. Dit is dan de jaarvergadering waarbij bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen seizoen. Daarnaast wordt ook het programma voor het nieuwe seizoen opgesteld. Het bestuur maakt dan een indeling welke leden wanneer een activiteit voor haar rekening nemen.  Het lid welke een activiteit voor zijn rekening neemt zorgt voor een goed verhaal over zijn werk, hobby of visie die hij heeft op de ontwikkelingen in de maatschappij. Het is ook mogelijk dat een lid een gastspreker uitnodigt om een lezing te geven op een interessant onderwerp of een bedrijfsbezoek organiseert. Vaak zijn deze lezingen en bezoeken verassend en boeiend. Het zijn vaak onderwerpen waar je in je normale werk niet zo snel mee geconfronteerd wordt. In de statuten zijn ook een huishoudelijk reglement en gedragscodes opgenomen. Een belangrijke gedragscode is dat al datgene waarvan zij van elkaar kennis nemen, dit als strikt vertrouwelijk dienen te beschouwen.

  Het is mooi om vast te stellen dat in al de jaren van het bestaan van CC30 de gedragscode van vertrouwen nooit geschonden is.

  “Een bijzondere vereniging”

  Seizoen 2014/2015

  Voor een indruk wat we allemaal doen hieronder een greep uit de gehouden evenementen in een seizoen.

 • G. vd Veen: ervaringen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen
 • J.W. Koekenbakker: bestuurslid 4/5 mei herdenkingen Wageningen
 • Jaarlijkse wildavond Buitenzorg met partners
 • Gastspreker B. Krabbers: over ketenzorg en informatievoorziening
 • Italiaanse avond via Hester Verduin met wijnen en hapjes
 • Nieuwjaarsreceptie Buitenzorg met partners
 • Bedrijfsbezoek Serious Gaming, demo hoe te handelen bij rampen
 • Gastspreker B. Witteman: over darmkanker en zelf gitaren bouwen
 • Gastspreker E. van Seters: over garnizoen en wereldoorlog 2 in Ede
 • Bedrijfsbezoek Brand bierbrouwerij in Wijlre
 • Gastspreker M. Witteman: café chantant, zang en gitaarspel
 • Gastspreker P. Slikker: bouwen mega transport systemen in Z. Korea
 • Gastspreker S. Celik (zelf blind met hond): over KNGF geleidehonden
 • Jaarlijkse puzzel/foto rit CC-30 (met partners)
 • Jaarlijkse barbecue Buitenzorg met partners
 • Algemene ledenvergadering
 • Activiteiten, de serieuze en niet serieuze kant!

  De onderwerpen die een lid behandelt kunnen serieus en persoonlijk zijn. Een lezing van een gastspreker kan een thema behandelen waar nog lang over gesproken wordt. Het is echter belangrijk dat er ook voldoende ruimte is voor de niet serieuze kant. Om eens lekker niet serieus bezig te zijn moet de daarvoor ook de ruimte krijgen van je omgeving. De eigenaar van Grand Café Buitenzorg geeft daarvoor ruim voldoende mogelijkheden in de CC30 “eigen huiskamer” De Bolderik.

  “Met bijzondere activiteiten”

  Waarom lid worden?

  • Gezellig en sociaal
  • Persoonlijk en vriendschappelijk
  • Verassende en informatieve bijeenkomsten
  • Kleinschalig met hoge opkomst leden
  • Interessant informeel netwerk
  • Partners ook betrokken bij CC30

  Lid worden?

  Heb je belangstelling om lid te worden van deze bijzondere club? Neem dan contact op met ons secretariaat voor informatie en de voorwaarden.

  CC30 secretariaat
  Telefoon: 0318-414014
  Email info@cc30.nl

  Mocht je na het contact met het secretariaat nog steeds belangstelling hebben is de procedure als volgt: De secretaris meldt je belangstelling in de eerstvolgende bijeenkomst. Mochten er dan geen bezwaren zijn van de leden, dan ben je op de eerst volgende bijeenkomst welkom als introducee. Dan kan jezelf beoordelen of het wat voor je is. Je kan maximaal drie keer als introducee deelnemen. Daarna verwachten we dat je een keuze maakt. Als nieuw lid krijg je een buddy die je tijdens het eerste jaar wegwijs maakt binnen CC-30.

  YOR24 Menuoverzicht

  Geen verrassingen voor u en voor uw medewerkers; alle essentiële informatie met betrekking tot de regelingen ligt vast, is altijd beschikbaar en wordt uniform afgehandeld.

  “Met bijzondere leden”

  CC-30 secretariaat
  Telefoon: 0318-414014
  Email: info@cc30.nl